Now showing items 1-1 of 1

  • Rytter, Jens (Research report / Forskningsrapport, 1999)
    Ved utgravningen av kullgrop R1 kunne det kun påvises en brenningsfase i den undersøkte delen. Dette var litt overraskende når vi vet hvor vanskelig det er å grave groper i bakken i dette området. Imidlertid er 27 andre ...