Now showing items 1-1 of 1

  • Rynning, Isabel Cunen (Research report / Forskningsrapport, 2004)
    Undersøkelsen omfatter en flateavdekking på Hoffsvangen hvor det ble dokumentert 50 strukturer. Av disse ble 2 tolket som sikre kokegroper, 8 som mulige ildsteder, 2 som sikre stolpehull samt 21 som mulige stolpehull. Det ...