Now showing items 1-1 of 1

  • Resi, Heid Gjøstein (Research report / Forskningsrapport, 1972)
    Det undersøkte områ,d_et langs massetakets kant inneholdt to steinfylte groper (B og C) og utraste rester etter en tredje (A ). Brente beinfragmenter fra grop A og B kan, hvis de er fra menneske, tyde på at gropene var ...