Now showing items 1-2 of 2

  • Røstad, Ingunn M. (Research report / Forskningsrapport, 2011)
    Sommeren 2010 ble det funnet tre betalingsringer av gull i forbindelse med gravearbeider ved et kommunalt boligkompleks i Kleberget 38 i Moss (Askeladen lD-141155). Disse ble levert inn til fylket i midten av desember 2010, ...
  • Røstad, Ingunn M. (Research report / Forskningsrapport, 1998)
    De 7 kullgropene som ble undersøkt var R 2, R 4, R 5, R 6, R 7, R 8, R 9, mens R 1 og R 3 bevares i kanten av industriområdet. Undersøkelsen viste at gropene hadde kvadratisk eller rektangulær form, og at det var benyttet ...