Now showing items 1-5 of 5

 • Pettersson, Susanne; Skogsfjord, Anne (Research report / Forskningsrapport, 2010)
  I forbindelse med Reguleringsplan for Østlandsterminal for Posten Norge AS foretok Akershus fylkeskommune registreringer i perioden mai – juli 2005. Det ble påvist 7 lokaliteter: en steinalderlokalitet, to lokaliteter ...
 • Pettersson, Susanne (Research report / Forskningsrapport, 2008)
  Den arkeologiska undersökningen på Søndre Randem i Vestby kommune genomfördes under en månad sommaren 2007. Den sammanlagda undersökningsytan motsvarade 5 523 m2 i åkermark intill en skogsklädd höjdsträckning med 28 gravar. ...
 • Gjerpe, Lars Erik; Samdal, Magne; Østmo, Mari; Rønne, Ola; Pettersson, Susanne; Persson, Per; Mansrud, Anja; Bukkemoen, Grethe Bjørkan (Series issue / Seriehefte, 2008)
  Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Innledning (Lars Erik Gjerpe) Kapittel 2 Forskningshistorisk status før utgravingene (Lars Erik Gjerpe) Kapittel 3 Dokumentasjon, utgravingsmetodikk og publikasjon (Magne Samdal) Kapittel ...
 • Gjerpe, Lars Erik; Bukkemoen, Grethe Bjørkan; Østmo, Mari; Rødsrud, Christian; Samdal, Magne; Pettersson, Susanne; Rønne, Ola; Martens, Vibeke Vandrup; Lislerud, Anette (Series issue / Seriehefte, 2008)
  Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Innledning (Lars Erik Gjerpe) Kapittel 2 Nordby 1 – Toskipede hus fra neolitikum–bronsealder og boplasspor fra jernalder (Lars Erik Gjerpe og Grethe Bjørkan Bukkemoen) Kapittel 3 ...
 • Pettersson, Susanne; Skogsfjord, Anne (Research report / Forskningsrapport, 2010)
  I forbindelse med grøfting for ny høyspentkabel ved Østensjøvannet i Ås kommune, overvåket Akershus fylkeskommune anleggsarbeidene i januar 2007, og det ble funnet tre området med forhistoriske bosetningsspor, id 106262, ...