Now showing items 1-1 of 1

  • Opdahl, Silje (Research report / Forskningsrapport, 1996)
    Det ble undersøkt flere strukturer som var beskrevet som kokegroper, dessuten kulturlag under dagens åkerjord. Undersøkelsen viste at «kokegropene» var uklart avgrenset og svært grunne, slik at de ikke kan betegnes «groper», ...