Now showing items 1-4 of 4

 • Omland, Atle (Research report / Forskningsrapport, 1999)
  På gården Romundgaard overvåket Oppland fylkeskommune, v/Irene Skauen, den 20. og 21. oktober 1998 gravingen av en kabelgrøft (se befaringsrapport). Langs strekning 3 ble det påvist en rekke automatisk fredete kulturminner ...
 • Omland, Atle (Research report / Forskningsrapport, 2000)
  Tirsdag 10. til onsdag 11. oktober 2000 gjennomførte Universitetets kulturhistoriske museer, Oldsaksamlingen, en undersøkelse av en kullgrop fra vikingtid/middelalder ved Torpo. Undersøkelsen av kullgropa bidro til å ...
 • Omland, Atle (Research report / Forskningsrapport, 1999)
  I forbindelse med Hemsedal Skisenters bebyggelsesplan av hyttefeltet Veslestølen i området T 5, Anderdalslia, Øndredal søndre, 73/43, Hemsedal kommune,registrerte Buskerud fylkeskommune i 1998 5 kullgroper som er automatisk ...
 • Omland, Atle; Lønaas, Ole Christian; Mathiesen, Tina; Simonsen, Margrete Figenschou; Gustafson, Lil (Research report / Forskningsrapport, 2003)
  Den arkeologiske undersøkelsen i traseen for gang- og sykkelveg ble foretatt i flere etapper, for å tilpasse fremdriften for anleggsarbeidet. Det er derfor utarbeidet 3 delrapporter for feltarbeidet foruten en rapport for ...