Now showing items 1-1 of 1

  • Oma, Kristin (Research report / Forskningsrapport, 2001)
    Grunneigarar Louis og Anny Erdmann har fremma forslag om omregulering av området Lystad gnr/bnr 128/5. I den samanheng har Hanne Lovise Aannestad utført ei registrering for Vestfold Fylkeskommune i 1999 der det vart ...