Now showing items 1-1 of 1

  • Olsen, Siri (Research report / Forskningsrapport, 1999)
    Undersøkelsen ble foretatt i åker ved maskinen flateavdekking. Det fremkom rester av to kullmiletyper, en av groptypen og en "flatmarksmile". Kull fra begge er C-14-datert. Kull i kullgropen er bestemt som gran, og datert ...