Now showing items 1-1 of 1

  • Amundsen, Tina; Stene, Kathrine; Hill, David; Eigeland, Lotte; Linnell, John D.C.; May, Roel; Odden, John (Series / Seriehefte, 2007)
    Gråfjellprosjektet er et stort forvaltningsinitiert utgravningsprosjekt organisert av Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen. Det ble etablert 1. april 2003, og skal pågå til 30. september 2008. Bakgrunnen for prosjektet ...