Now showing items 1-2 of 2

  • Nyland, Astrid J (Research report / Forskningsrapport, 2010)
    I forbindelse med Ringebu kommunes plan om nytt vann- og avløpsanlegg ved Gildesvollen og Ringebu stavkirke, registrerte Oppland fylkeskommune bosetningsspor i form av til sammen 14 strukturer (kokegroper, stolpehull, ...
  • Nyland, Astrid J (Research report / Forskningsrapport, 2010)
    I forbindelse med reguleringsplan for Gamle Drammensvei 320, registrerte Akershus fylkeskommune området i 2006. Det ble funnet bosetningsspor i form av kokegroper og nedgravinger. En kokegrop ble datert til førromersk ...