Now showing items 1-7 of 7

 • Nybruget, Per Oscar (Research report / Forskningsrapport, 2010)
  Den 6. mai 1994 meldte maskinfører Olav Kristiansen fra til Østfold fylkeskommune at han hadde funnet en flatmarksgrav i forbindelse med gravemaskinsarbeid på gårdsplassen foran driftsbygningen på Ulrikstad. Funnstedet var ...
 • Nybruget, Per Oscar (Research report / Forskningsrapport, 1985)
  Haugen bestod av sandjord og stein, tildels flate heller som ikke var deler av et grav­kammer. Det ble ikke funnet noen konsentrert grav, men mellom steinene korn det for dagen 10 brente beinbiter som trolig er av menneske. ...
 • Nybruget, Per Oscar; Sørensen, Steinar (Research report / Forskningsrapport, 1973)
  Registrering av fornminner i Vang ble foretatt i 1972/73. Registreringsrapporter er utsendt rekommandert sammen med et eksemplar av Lov om fornminne åv 29.juni 1951 til alle som har faste fornminner på jord de eier eller ...
 • Nybruget, Per Oscar (Research report / Forskningsrapport, 1989)
  I forbindelse med de arkeologiske undersøkelsene på Bjørndalsletta i september 1988 fikk under­tegnede 2 meldinger om fornminner i nærheten av undersøkelsesstedet. På en tange i Oddmundsvika ligger det en gravrøys. D.5 m, ...
 • Nybruget, Per Oscar (Research report / Forskningsrapport, 1983)
  Undersøkelse i myr rundt Rytjernet, hvor det i 1976 ble funnet et menneskeskjellet. I forbindelse med at Statens Vegvesen ønsker å benytte det delvis gjengrodde Rytjernet som dumpingplass for avfallsmasse fra vegbygging, ...
 • Nybruget, Per Oscar (Research report / Forskningsrapport, 1976)
  Den 7.9.76 var Einar Westgaard i ferd med å grave en rorledningsgroft til en kum like ved Rytjernet. På ca. 1,5 m dyp fant han en knokkel som han forst trodde stammet fra en stor fugl. Tilfeldig viste han samme dag knokkelen ...
 • Nybruget, Per Oscar (Research report / Forskningsrapport, 1986)
  Under forundersøkelsene i forbindelse med forslag til reguleringsplan for Eg sykehus ble det funnet en steinalderboplass under sjakting av den såkalte Nedre Egelund Slette IV. I en av sjaktene kom det for dagen et ildsted ...