Now showing items 1-1 of 1

  • Stene, Kathrine; Damlien, Hege; Melvold, Stine; Njøs, Grunde; Persson, Per (Series / Seriehefte, 2010)
    Gråfjellprosjektet er et stort forvaltningsinitiert utgravningsprosjekt organisert av Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen. Det ble etablert 1. april 2003, og det ble gjennomført fem feltsesonger i perioden 2003-2007. ...