Now showing items 1-3 of 3

  • Nistad, Dorthe (Research report / Forskningsrapport, 2009)
    I forbindelse med regulering av området til boligformål ble det foretatt en arkeologisk undersøkelse i perioden 2. – 13. juni 2008. Totalt ble det avdekket et område på ca. 4900 m2. På feltet vest for veien, B4F (i henhold ...
  • Nistad, Dorthe; Skogsfjord, Anne (Research report / Forskningsrapport, 2010)
    Bakgrunnen for undersøkelsen var Opplysningsvesenets fonds planlagte oppføring av velferdsbygg på Ringsaker prestegård. Hedmark fylkeskommune gjennomførte registreringer 15.-16. oktober 2007, og det ble påvist et bryggesteinslag ...
  • Nistad, Dorthe; Skogsfjord, Anne (Research report / Forskningsrapport, 2009)
    Bakgrunn for undersøkelsen var etableringen av en ny vann- og avløpsledning i forbindelse med planlagt videreutvikling av grender i Gran kommune. Oppland fylkeskommune gjennomførte registreringer i det aktuelle området 6. ...