Now showing items 1-1 of 1

  • Dahlin, Elin; Nakkerud, Tom Bloch (Research report / Forskningsrapport, 1982)
    Universitetets Oldsaksamling fikk i et brev fra Direktoratet for Statens Skoger i mars 1981 overisendt til uttalelse en plan for jordbruksmessig utnyttelse av Kvitdalen i Dovre. I henhold til Lov om kulturminner av 09.06.78. ...