Now showing items 1-2 of 2

  • Gundersen, Ingar; Eriksen, Kristin; Gjerpe, Lars Erik; Larsen, Jan Henning; Lønaas, Ole Christian; Nesje, Atle; Cannell, Rebecca J.S.; Loktu, Lise; Villumsen, Tina; Andreadakis, Linn T. Lieng; Andersen, Øystein Rønning; Jouttijärvi, Arne; Grandin, Lena; Mikkelsen, Peter Hambro; Bartholin, Thomas Seip; Moltsen, Annine S.A.; Macphail, Richard I.; Cruise, Gill M.; Courty, Marie-Agnes; Crowter, John; Linderholm, Johan (Series / Seriehefte, 2016)
    E6-prosjektet Gudbrandsdalen er det største utgravningsprosjektet som er gjennomført i Oppland. Prosjektet har sin bakgrunn i etableringen av ny E6 gjennom Gudbrandsdalen, fra Elstad i Ringebu kommune til Otta i Sel kommune. ...
  • Simonsen, Margrete F.; Martens, Vibeke Vandrup; Aasheim, Reidun Marie; Birkelund, Ole Ivar; Moltsen, Annine S.A.; Høeg, Helge Irgens; Johansen, Jannie Schnedler; Engesveen, Anne Therese (Series issue / Seriehefte, 2008)
    Rv2-prosjektet er et eksternt finansiert utgravningsprosjekt ved Kulturhistorisk museum med Statens Vegvesen som tiltakshaver. I løpet av 3 måneders feltsesong ble 6 lokaliteter undersøkt innenfor en strekning på ca. en ...