Now showing items 1-2 of 2

  • Midtgard, Erling (Research report / Forskningsrapport, 2008)
    I perioden 3. til 7. september 2007 ble det gjennomført en arkeologisk utgravning av kokegroper og udefinerte nedgravninger på gården Sverdstad, 22/1, Svelvik kommune, Vestfold. Bakgrunn for undersøkelsen er regulering av ...
  • Midtgard, Erling (Research report / Forskningsrapport, 2006)
    I forbindelse med reguleringsplan for Budalslie hadde Riksantikvaren gitt dispensasjon for 22 kullgroper med vilkår om arkeologisk undersøkelse av et utvalg objekter. To (R6 og R50) ble forkastet på grunn av moderne ...