Now showing items 1-4 of 4

 • Berg-Hansen, Inger Marie; Melvold, Stine; Simonsen, Margrete F.; Bergstøl, Jostein; Loftsgarden, Kjetil; Grøtberg, Unni Tveiten; Tveiten, Ole; Bukkemoen, Grethe Bjørkan (Series / Seriehefte, 2015)
  Boken gir en samlet fremstilling av arkeologiske under­søkelser foretatt i feltsesongene 2005 og 2006 innenfor de ti Østlands- og Sørlands-fylkene som utgjør det geografiske ansvarsområdet til Kulturhistorisk museum. Første ...
 • Melvold, Stine; Persson, Per; Sørensen, Rolf; Henningsmoen, Kari E.; Høeg, Helge Irgens; Gälman, Veronika; Glørstad, Håkon; Reitan, Gaute; Eggen, Inger Margrete; Eigeland, Lotte; Kristensen, Steinar; Fossum, Guro; Carrasco, Lotte (Series / Seriehefte, 2014)
  Vestfoldbaneprosjektet er organisert av Fornmin­neseksjonen ved Kulturhistorisk museum (KHM), Universitetet i Oslo. Prosjektet har gjennomført utgravninger i forbindelse med anleggelse av ny dobbeltsporet jernbane mellom ...
 • Stene, Kathrine; Damlien, Hege; Melvold, Stine; Njøs, Grunde; Persson, Per (Series / Seriehefte, 2010)
  Gråfjellprosjektet er et stort forvaltningsinitiert utgravningsprosjekt organisert av Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen. Det ble etablert 1. april 2003, og det ble gjennomført fem feltsesonger i perioden 2003-2007. ...
 • Bergstøl, Jostein; Grindkåsa, Line; Berg-Hansen, Inger Marie; Bukkemoen, Grethe Bjørkan; Simonsen, Margrete F.; Reitan, Gaute; Engh, Ann Kristin; Melvold, Stine; Mjærum, Axel; Karlberg, Inger (Series / Seriehefte, 2009)
  Varia 77 gir en samlet fremstilling av arkeologiske undersøkelser foretatt i feltsesongene 2003 og 2004 innen­for de 10 Østlands- og Sørlandsfylkene som utgjør der geografiske myndighetsområdet til Kulturhistorisk museum. ...