Now showing items 1-11 of 11

 • Melsom, Charlotte (Research report / Forskningsrapport, 2007)
  I forbindelse med ny hovedvannledning mellom Sander og Skames i Sør-Odal kommune, gjennomførte Kulturhistorisk Museum en arkeologisk utgravning på gården Moen 49/1 i perioden 23.09.-06.10. 2004. Om lag 1000 kvm ble undersøkt. ...
 • Melsom, Charlotte (Research report / Forskningsrapport, 2008)
  I forbindelse med ny kommunal vannledning fra Skarnes til Sander ble det gjennomført en arkeologisk utgraving av automatisk fredet kulturminner på Krakerud 50/1,3. Det om lag 1100 m2 store utgravingsområdet lå i dyrket ...
 • Melsom, Charlotte (Research report / Forskningsrapport, 2005)
  I perioden 27. juni til 22. juli 2005 ble det i forbindelse med bygging av hagesenter på Ime 40/28 i Mandal kommune foretatt arkeologiske undersøkelser av automatisk fredete kulturminner. Planområdet, som i dag er dyrket ...
 • Melsom, Charlotte (Research report / Forskningsrapport, 2005)
  I perioden 27. juni til 22. juli 2005 ble det i forbindelse med bygging av hagesenter på Ime 40/28 i Mandal kommune foretatt arkeologiske undersøkelser av automatisk fredete kulturminner. Planområdet, som i dag er dyrket ...
 • Melsom, Charlotte (Research report / Forskningsrapport, 2006)
  I perioden 22.-29. juli 2005 foretok Kulturhistorisk museum en arkeologisk undersøkelse av automatisk fredete kultuminner på Presthus 154/43 på Spangereid i Lindesnes kommune. Lokaliteten inneholdt en overpløyd gravhaug ...
 • Melsom, Charlotte (Research report / Forskningsrapport, 2006)
  I perioden 30.05-10.06 2005 foretok Kulturhistorisk museum en arkeologisk utgravning på Presterød 151/3. Undersøkelsesområdet sto under vann i vikingtiden og middelalderen, og ligger ved innseilingen til Oseberg. I oktober ...
 • Melsom, Charlotte (Research report / Forskningsrapport, 2008)
  I forbindelse med realisering av reguleringsplan for boligområde sør for Stokke sentrum ble det foretatt en arkeologisk undersøkelse i perioden 23. - 26. april 2007. Utgravningsområdet lå i dyrket mark, like sør for Stokke ...
 • Melsom, Charlotte (Research report / Forskningsrapport, 2004)
  I forbindelse med at Hamar kommune skulle utvide deler av Fv 199 (strekningen Dalfarmen -Ålstad), gjennomførte Kulturhistorisk museum en arkeologisk utgravning av området 20.-22.09.2004. Utgravningsområdet besto av en 31 ...
 • Melsom, Charlotte (Research report / Forskningsrapport, 2006)
  I forbindelse med utvidelse av kommunal vei 770 i Re kommune ble tre kokegroper beliggende på Rød, 152/1, undersøkt den 25. og 26. april 2005. Utgravningsområdet lå i dyrket mark, i en svak nordhelling nord og Øst for ...
 • Melsom, Charlotte (Research report / Forskningsrapport, 2005)
  Det var registrert en mulig gravhaug og kokegroper/ildsteder imenfor planområdet for ny ungdomsskole på Eik. Gjennom den arkeologiske utgravningen viste de undersøkte strukturene seg å være spor etter nyere tids aktiviteter. ...
 • Mjærum, Axel; Wammer, Elling Utvik; Bjørkli, Birgitte; Friis, Ellen Kathrine; Hesthagen, Trygve; Kleiven, Einar; Heggenes, Jan; Hufthammer, Anne Karin; Ugulen, Jo Rune; Kjelland, Arnfinn; Severinsen, Anne; Melsom, Charlotte (Series / Seriehefte, 2016)
  Det var knyttet spenning til seminaret om fortidens fjellfiske som ble holdt ved Fjellmuseet i Lom 3.–4. juni 2015. Aldri før hadde et bredt utvalg av kultur- og naturhistorikere møttes for å diskutere dette temaet. Hva ...