Now showing items 1-3 of 3

  • Melheim, Lene (Research report / Forskningsrapport, 2000)
    I forbindelse med reguleringsplan for et planlagt boligområde på «Solhellinga», ble det foretatt en arkeologisk registrering i planområdet. Registreringen ble utført i tidsrommet 20.04-22.05.98, i form av en maskinell ...
  • Melheim, Lene (Research report / Forskningsrapport, 2012)
    I forbindelse med reguleringsplan for Sørbakkveien øst, Mogreina, ble det gjennomført en arkeologisk undersøkelse i perioden 24.-27. juni 2011 av en lokalitet med dyrkningsspor og kullgrop (ID118174). Lokaliteten lå i 50-70 ...
  • Melheim, Lene (Research report / Forskningsrapport, 2012)
    I forbindelse med et mindre privat tiltak regulert av Oslo bys Småhusplan, ble det gjennomført en arkeologisk undersøkelse av steinlegninger og kokegroper i Bergsalléen 17B. Undersøkelsen ble utført i perioden 30. august–14. ...