Now showing items 1-3 of 3

  • Martinsen, Julian P. (Research report / Forskningsrapport, 2016)
    Kulturhistorisk museum gjennomførte en sikringsundersøkelse av et depotfunn i Heradsbygd. I 2014 ble det funnet 22 gjenstander på stedet. Formålet med utgravingen var å undersøke funnets kontekst og sikre eventuelle ...
  • Martinsen, Julian P. (Research report / Forskningsrapport, 2017)
    I forbindelse med regulering av Fv162/241 for gang og sykkelsti ble det undersøkt automatisk fredete kulturminner på Englaug Østre og Finstad lille. På Englaug Østre ble det undersøkt et overpløyd jernvinneanlegg med to ...
  • Martinsen, Julian P. (Research report / Forskningsrapport, 2016)
    Den 5.-6. oktober 2015 undersøkte Kulturhistorisk museum en kullgrop langs Fv 664 ved Harrsjøen i Rendalen, Hedmark. Kullgropen hadde ytre mår på inntil 7x10 meter, og den fremstod som tydelig rektangulær i terrenget med ...