Now showing items 1-12 of 12

 • Sjøvold, Torstein; Martens, Irmelin (Research report / Forskningsrapport, 1969)
  I 1959, året etter at vassdragsundersøkelsene begynte, ble det utført registreringer og utgravninger ved Gyrinosvatn i Ål i forbindelse med Oslo Lysverkers regulering av Hemsilvassdraget. Arbeidet ble utført mens magasinet ...
 • Sjøvold, Torstein; Martens, Irmelin (Research report / Forskningsrapport, 1972)
  Undersøkelsene 1971 var en fortsettelse av de arkeologiske registreringer og utgravninger som ble utført ved Aurlandsvassdraget 1966-67 og i Hallingdals-fjellene 1969. Av praktiske grunner valgte man å utføre undersøkelsene ...
 • Hagen, Anders; Martens, Irmelin (Research report / Forskningsrapport, 1959)
  Undersøkelsene i Gyrinos-Flævatn begynte 21. juni 1959. Reguleringen av disse vann var da kommet så langt at dammen var ferdig og oppsamlingen av magasin-vann var begynt. Fra Hemsedal var bygget en anleggsvei, som steg ...
 • Martens, Irmelin; Knapstad, Torill; Ågotnes, Jakob; Hiim, Marit; Brekken, Jakob (Research report / Forskningsrapport, 1967)
  Registreringene ble foretatt i forbindelse med prosjekteringen av nye store kraftverk i Jotunheimen. Med de reguleringer som allerede er satt i verk, kunn man frykte at nye utbygginger ville medføre ødeleggelse av alle de ...
 • Larsen, Arne J.; Martens, Irmelin; Bleken-Nilssen, Jo; Holtan, Vera Evandt; Mandt, Gro; Hagen, Anders; Christensen, Arne Emil (Research report / Forskningsrapport, 1959)
  Steinalderlokaliteter, hellere, tufter.
 • Bleken-Nilssen, Jo; Martens, Irmelin; Mandt, Gro (Research report / Forskningsrapport, 1960)
  Steinalderlokaliteter, tufter, jernvinne.
 • Martens, Irmelin; Munch, Jens Storm; Christensen, Arne-Emil; Gaustad, Fredrik (Research report / Forskningsrapport, 1958)
  Innberetning fra registreringene og utgravningene i 1958. Registreringen omfattet de delene av Songavatn som ligger nedenfor Nekjeosen, dessuten terrenget langs Songaelva ned til Totak. Området består av flere vann. Til ...
 • Eikholm, Thor S.; Martens, Irmelin (Research report / Forskningsrapport, 1960)
  Innberetning om registrering av fortidsminner ved Ustevatn, Hol s. og pgd.,Buskerud. Steinalderlokaliteter, jernvinne.
 • Martens, Irmelin (Research report / Forskningsrapport, 1979)
  Innberetning om utgravning av hustuft 51/28 nr. 8, Neset Gnr.160, Bnr. 1, Møsstrand S., Rauland P., Vinje kommune, Telemark, juni 1978 og juli 1979.
 • Martens, Irmelin (Research report / Forskningsrapport, 1961)
  Registreringer ved midtre del av Møsvatn, befaring ved Vollevatn, Kvenndalen samt avsluttende undersøkelser av hustuft fra folkevandringstid ved Mogen. Utgravning av steinalderboplass ved Mogen og undersøkelse av hustuft ...
 • Martens, Irmelin (Research report / Forskningsrapport, 1982)
  Dyrkningsplanene gjelder et 3-4 dekar stort område med overflatedyrket voll, 60-70 m SØ for husene på gården, rett nedenfor gulmalt hus. Registrering av to hustufter det er snakk om.
 • Martens, Irmelin (Research report / Forskningsrapport, 1962)
  Steinalderboplasser.