Now showing items 1-1 of 1

  • Marstrander, Lyder (Research report / Forskningsrapport, 1977)
    Restuareringen foregikk i tiden 1 - 5 november 1977. Deltagere var Barbro Johnsen-Welinder og under­tegnede. Etter en befaring på feltet sammen med bygartner Gabrielsen, ble man enige om å konsentrere arbeidet om haugene ...