Now showing items 1-1 of 1

  • Magnussen, Anja; Skogsfjord, Anne (Research report / Forskningsrapport, 2011)
    I forbindelse med oppføring av et nytt veksthus registrerte Vest-Agder fylkeskommune området i desember 2007. Det ble påvist kulturminner i samtlige sjakter, hovedsakelig kokegroper. Det ble også registrert et område med ...