Now showing items 1-5 of 5

 • Lislerud, Anette (Research report / Forskningsrapport, 1999)
  Det ble undersøkt et stort antall stmkturer av forskjellig type: stolpehull, kokegroper og andre groper. Dateringene viser aktiviteter fra et langt tidsrom, fra eldre steinalder til middelalder. De 6 sikre og 15 usikre ...
 • Lislerud, Anette (Research report / Forskningsrapport, 2003)
  Ved den arkeologiske utgravingen på Lille Børke, Børke nordre 30/3, Ringsaker kommune ble det gjort funn av minst 2 glass fra folkevandringstid hvorav 1 har gullbeslag, 42 stolpehull tilhørende 3 langhus, 170 andre stolpehull, ...
 • Lislerud, Anette (Research report / Forskningsrapport, 2002)
  Den arkeologiske undersøkelsen av kabelgrøft, Røine 25/1, ga som ventet funn av forhistoriske bosetningsspor. Et eldre kulturlag under pløyelaget viser til omfattende aktivitet i det undersøkte området i form av et mulig ...
 • Gjerpe, Lars Erik; Bukkemoen, Grethe Bjørkan; Østmo, Mari; Rødsrud, Christian; Samdal, Magne; Pettersson, Susanne; Rønne, Ola; Martens, Vibeke Vandrup; Lislerud, Anette (Series issue / Seriehefte, 2008)
  Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Innledning (Lars Erik Gjerpe) Kapittel 2 Nordby 1 – Toskipede hus fra neolitikum–bronsealder og boplasspor fra jernalder (Lars Erik Gjerpe og Grethe Bjørkan Bukkemoen) Kapittel 3 ...
 • Lislerud, Anette (Research report / Forskningsrapport, 2005)
  Det undersøkte området ligger 190 meter over havet, 100 m nord for Nannestad kirke og parallelt med den nordligste delen av dagens kirkegård. Området ligger i et kuper[ jordbrukslandskap med raviner og bekkedaler, og selve ...