Now showing items 1-1 of 1

  • Ledsten, Kristine (Research report / Forskningsrapport, 2019)
    Bakgrunnen for den arkeologiske undersøkelsen er reguleringsplan for gang- og sykkelveg fra Holdebakken til Tuv og Tuv sentrum. Reguleringsplanen var i konflikt med fangstgrop id66663 og det ble søkt og innvilget dispensasjon ...