Now showing items 1-2 of 2

  • Landmark, Torbjørn (Research report / Forskningsrapport, 1995)
    I forbindelse med. ny EV18 gjennom Vestfold, ble det etter de ordinære registreringer påtruffet et stort huleveisystem (rideveier) ved Hanekleiva, Sande kommune, Vestfold. Huleveiene ville bli berørt av både tunnellinnslaget ...
  • Landmark, Torbjørn (Research report / Forskningsrapport, 1995)
    Fastsetting av særskilt fredningssone og avsluttning av ordinær drift av kleberbruddet i Åsåren gjordt det påkrevd å foreta en arkeologisk undersøkelse for å bringe klarhet i hva som fortsatt var bevart av kulturspor etter ...