Now showing items 1-1 of 1

  • Landmark, Torbjørn (Research report / Forskningsrapport, 1995)
    Fastsetting av særskilt fredningssone og avsluttning av ordinær drift av kleberbruddet i Åsåren gjordt det påkrevd å foreta en arkeologisk undersøkelse for å bringe klarhet i hva som fortsatt var bevart av kulturspor etter ...