Now showing items 1-1 of 1

  • Kroll, Janne (Research report / Forskningsrapport, 1998)
    Tiltakshaver for utgravningen på eiendommen Flesaker, gnr.11/bnr.3 har vært Ringsaker kirkelige fellesråd. Utgravningen er utført i hht. vedtak fattet av Institutt for arkeologi, kunsthistorie og numismatikk den 28. september ...