Now showing items 1-4 of 4

 • Gjerpe, Lars Erik; Viklund, Karin; Linderholm, Johan; Mikkelsen, Peter Hambro; Bartholin, Thomas Seip; Cannell, Rebecca J.S.; Svensson, Nils-Olof; Regnell, Joachim; Eigeland, Lotte; Knutsson, Helena; Knutsson, Kjel (Series / Seriehefte, 2012)
  «Å bringe fram ny kunnskap om stabilitet og endring i jordbrukssamfunnets sosiale organisasjon i forhistorisk tid og middelalder» har vært prosjektets overordnede mål, jf. prosjektplanen (Lønaas 2009). I prosjektplanen var ...
 • Solheim, Steinar; Fossum, Guro; Knutsson, Helena (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2018)
  The flake axe is one of the most debated stone tools of the Scandinavian Mesolithic. Few analysis have however been carried out in order to investigate the actual function and use of the tool. In this paper we present the ...
 • Jaksland, Lasse; Persson, Per; Eigeland, Lotte; Fossum, Guro; Henningsmoen, Kari E.; Høeg, Helge Irgens; Johnsson, Leif; Knutsson, Helena; Knutsson, Kjel; Labowsky, Solveig F,; Linderholm, Johan; Skog, Gøran; Stabell, Bjørg; Sørensen, Rolf (Series / Seriehefte, 2014)
  E18 Brunlanesprosjektets undersøkelser er publisert i tre bind. Dette bind (Bind I) inne­holder bakgrunnen for undersøkelsene, naturhistoriske forutsetninger og kulturhistorisk sammenstilling. Bind lI og Bind Ill inneholder ...
 • Jaksland, Lasse; Amundsen, Tina; Knutsson, Helena; Knutsson, Kjel; Kræmer, Marianne Bugge; Nyland, Astrid J.; Olsen, Dag Erik Færø; Persson, Per; Sveistrup, Tore E.; Åhrberg, Eva Schaller (Series / Seriehefte, 2012)
  E18 Brunlanesprosjektets undersøkelser er publisert i tre bind. Bind I inneholder bakgrunnen for undersøkelsene, naturhistoriske forutsetninger og kulturhistorisk sammenstilling. Bind II og Bind III (dette bind) inneholder ...