Now showing items 1-1 of 1

  • Martens, Irmelin; Knapstad, Torill; Ågotnes, Jakob; Hiim, Marit; Brekken, Jakob (Research report / Forskningsrapport, 1967)
    Registreringene ble foretatt i forbindelse med prosjekteringen av nye store kraftverk i Jotunheimen. Med de reguleringer som allerede er satt i verk, kunn man frykte at nye utbygginger ville medføre ødeleggelse av alle de ...