Now showing items 1-2 of 2

  • Skre, Dagfinn; Pilø, Lars; Blackburn, Mark; Rispling, Gert; Jonsson, Kenneth; Hårdh, Birgitta; Pedersen, Unn; Kilger, Christoph (Book / Bok / PublishedVersion; Peer reviewed, 2008)
    This second volume concerning the excavations in the Viking-period town Kaupang in 1998–2003 examines types of find used in economic transactions: coins, silver ingots, hacksilver, balances and weights. Changes in the type ...
  • Kilger, Christoph (Research report / Forskningsrapport, 2009)
    I november 2007 hittades tre dirhemfragment, en hacksilverbit och ett blyviktlod med metalldetektor vid Huseby Vestre i Rygge. Kulturhistorisk Museum genomförde mellan den 6:e och 9:e oktober 2008 en begränsad efterundersökning ...