Now showing items 1-10 of 10

 • Berge, Sara Langvik; Kile-Vesik, Jone (Research report / Forskningsrapport, 2012)
  I 2009 foretok KHM del én av en undersøkelse på Limijordet (Nordre Limi og Rønningen, 56/1 og 9). 8.-25. juni 2010 ble den andre delen av undersøkelsen gjennomført. Da ble resten av Lok 1 som ble undersøkt i 2009 avdekket, ...
 • Kile-Vesik, Jone (Research report / Forskningsrapport, 2014)
  I perioden 21. mai til 6. juli samt 3. til 5. september 2012, ble det gjennomført arkeologiske undersøkelser på gården Rom Vestre, 156/1, 2, 154, som del av reguleringsplan for Rom næringsområde. Undersøkelsesområdet lå i ...
 • Kile-Vesik, Jone (Research report / Forskningsrapport, 2014)
  I perioden 17. juli til 24. august 2012 ble det gjennomført arkeologiske undersøkelser på gården Mo Oppigård, 16/2. Utgravningen var del av reguleringsplan for ny gang- og sykkelvei ved fylkesvei 361, Bjørgekrysset – Nermo ...
 • Kile-Vesik, Jone (Research report / Forskningsrapport, 2012)
  I forbindelse med utbygging av riksvei 3 Gita bru – Åset nord, ble det gjennomført en arkeologisk utgravning av syv fangstgroper og tre kullgroper i perioden 05.-16. september 2011. De undersøkte gropene befant seg i til ...
 • Kile-Vesik, Jone (Research report / Forskningsrapport, 2012)
  Arkeologisk undersøkelse av de to fangstgropene id 133073 (S2) og 120311-24 (S1) gjennomført i perioden 29.08.-02.09. 2011 i forbindelse med bygging av et anlegg for skiskyting ved Hummelfjell i Os. Lokalitetene var begge ...
 • Kile-Vesik, Jone (Research report / Forskningsrapport, 2012)
  Arkeologisk undersøkelse utført i tidsrommet 26.-29.09. 2011 i forbindelse med bygging av gang og sykkelvei langs fylkesvei 43. Planområdet ble undersøkt ved sjakting av Vest-Agder fylkeskommune i mai 2011, og det fremkom ...
 • Kile-Vesik, Jone (Research report / Forskningsrapport, 2014)
  I forbindelse med et grøfteprosjekt langs fylkesvei 491 i Åsnes og Våler kommuner, ble det gjennomført en arkeologisk undersøkelse av tre kullgroper og et jernvinneanlegg i perioden 24. april – 16. mai 2012. De tre kullgropene ...
 • Kile-Vesik, Jone (Research report / Forskningsrapport, 2012)
  Arkeologisk undersøkelse av kullgrop gjennomført i perioden 04.-06. oktober 2011 i forbindelse med utvidelse av sikringssona ved Fagernes lufthavn, Leirin. Lokaliteten (id 131102) lå på en forholdsvis åpen og tørr flate ...
 • Kile-Vesik, Jone (Research report / Forskningsrapport, 2012)
  Arkeologisk sikringsundersøkelse gjennomført i perioden 19.-23. september 2011 i forbindelse med en planlagt utvidelse av Lie massetak. Oppland fylkeskommunes registrerte i området i 2008, men det ble påvist et så stort ...
 • Kile-Vesik, Jone (Research report / Forskningsrapport, 2011)
  Utgravning gjennomført i forbindelse med utvidet drift av Huskarmyri masseuttak og framtidig avslutning av masseuttaket og bruk av areal til industriformål. Planområdet ble undersøkt av Telemark fylkeskommune 07. til 10. ...