Now showing items 1-20 of 23

 • Kile-Vesik, Jakob (Research report / Forskningsrapport, 2015)
  Arkeologisk undersökning genomförd i förbindelse med realiseringen av reguleringplan för Krusebyen. Området registrerades av Akershus fylkeskommune i december 2007 och det påvisades 19 strukturer. Vid KHMs undersökning ...
 • Kile-Vesik, Jakob (Research report / Forskningsrapport, 2015)
  Från den 26. oktober till den 21. november 2007 så genomförde Østfold fylkeskommune en arkeologisk registrering av området. Detta då Bjørnstad Sameie vill bygga ut med mera bostäder på platsen. Fylkeskommunen återfann ...
 • Kile-Vesik, Jakob (Research report / Forskningsrapport, 2016)
  Bakgrund för undersökningen är byggnation av nya E18 på sträckningen Ørje – Riksgränsen. En nedgrävning registrerad som fångstgrop undersöktes via överflatedokumentation och provstick. Den visade sig snarare representera ...
 • Kile-Vesik, Jakob (Research report / Forskningsrapport, 2015)
  Stenåldersboplatsen i Ystehede har varit känd sedan man i början av 1990-talet gjorde flintfynd i utkanten av ett sandtag. En liten del av boplatsen undersöktes då av Oldsaksamlingen (Kulturhistorisk museum) innan området ...
 • Kile-Vesik, Jakob (Research report / Forskningsrapport, 2017)
  Statens Vegvesen skulle bygga en gång och cykelväg i anslutning till Fv. 118. I och med detta genomförde Østfold fylkekommune en arkeologisk registrering. De återfann då ett större område med bosättningsspår samt en yta ...
 • Kile-Vesik, Jakob (Research report / Forskningsrapport, 2018)
  En sträckning på 6,5 km längs Fv. 124 från Lekum till Askim skulle förbättras av Statens Vegvesen. Man skulle förbättra synsfältet, ta bort fjäll, förbättra vägskuldran och asfaltera på nytt. Østfold Fylkeskommune genomförde ...
 • Kile-Vesik, Jakob (Research report / Forskningsrapport, 2017)
  Statens Vegvesen skulle bygga en gång och cykelväg i anslutning till Fv. 599. I och med detta genomförde Østfold fylkekommune en arkeologisk registrering. De återfann då ett större område med bosättningsspår och överplöjda ...
 • Kile-Vesik, Jakob (Research report / Forskningsrapport, 2017)
  Den stora delen av järnåldersundersökningen 2013 låg i avbaningen av boplatsen Id 145360. Detta fältet låg på en storlek av 3,5 hektar och under registreringen gjenomfördes två dateringar som placerade fältet i folkvandringstid, ...
 • Kile-Vesik, Jakob; Orvik, Kristin (Research report / Forskningsrapport, 2020)
  Sommeren 2018 ble to gravhauger undersøkt av Kulturhistorisk museum i forbindelse med Hafslund netts utvidelse av Halmstad trasfostasjon. Tiltaket berørte enkeltminne nr. 8 og 9, som var del av gravfeltet Gunnarsbingen, ...
 • Kile-Vesik, Jakob (Research report / Forskningsrapport, 2017)
  En gravhög undersöktes på Værn, 1026/2 i Sarpsborg, Østfold. Detta då man här tänkt uppföra ett nytt område med vårdhem. I detta området ligger då gravhögen id 20982, känd sedan tidigare. Det finns tidigare dokumentation ...
 • Kile-Vesik, Jakob (Research report / Forskningsrapport, 2016)
  Ett gravröse undersöktes på John Collets Allè 92 på gården Berg 48/89 i Oslo. Detta då man här tänkt uppföra ett nytt bostadshus. Byantikvaren i Oslo registrerade området i förbindelse med detta då det befinner sig gravhögar ...
 • Kile-Vesik, Jakob (Research report / Forskningsrapport, 2016)
  Vid registrering i förbindelse med kalkstensbrottet på Seberg i Ringsaker blev det inte funnet några fornminner. Dock så visade det sig senare när man tog LIDAR-foton av området kring nya E6 att det låg fem gravhögar på ...
 • Kile-Vesik, Jakob (Research report / Forskningsrapport, 2016)
  Under vår utgrävning vid Lunde så undersöktes tre gravhögar. Två av högarna var relativt identiska medan den tredje var något enklare uppbyggd. Det enda som skillde dem märkvärt åt var att de två hade en kantkedja av sten ...
 • Kile-Vesik, Jakob (Research report / Forskningsrapport, 2016)
  Området registrerades i flera omgångar. De första registreringarna påvisade 30 lokaliteter med kolgropar, järnframställningsanlägg och en lokalitet från stenåldern. Från den 26. september till den 5. oktober 2005 genomfördes ...
 • Kile-Vesik, Jakob (Research report / Forskningsrapport, 2016)
  Området registrerades i två omgångar, först av Universitetets oldsaksamling från den 6. till den 17. augusti 1990 och sedan igen av Oppland fylkeskommune den 23. augusti 2002. Området man då registrerade var betydligt ...
 • Kile-Vesik, Jakob (Research report / Forskningsrapport, 2017)
  Denna rapport behandlar ett järnframställningsanlägg som registrerades av Oppland fylkeskommune första gången 1999. Det var dock först nu, 2016, en hytta liggande tät intill anlägget skulle byggas ut och anlägget blev ...
 • Kile-Vesik, Jakob (Research report / Forskningsrapport, 2014)
  Hela Hovden-projektet består av åtta stycken järnvinneanlägg och 21 stycken kolgropar. Dessa kontexter grävdes ut under två år. Denna första året, 2011 berörde fyra stycken järnvinneanlägg och sex stycken kolgropar. Fem ...
 • Steinskog, Gjermund; Kile-Vesik, Jakob (Research report / Forskningsrapport, 2017)
  Precis söder om Søndre Bondi gård skulle det byggas sex nya bostadshus och inför denna byggnation genomfördes en arkeologisk registrering av Akershus fylkeskommune. Det framkom då fyra kokgropar, ett röse, ett veifar och ...
 • Kile-Vesik, Jakob (Research report / Forskningsrapport, 2011)
  Hedmark fylkeskommune gjorde den 06.07.04 en arkeologisk registrering i området där ett nytt bostadskvarter skulle uppföras och det framkom då sju stycken kolgropar. En av dessa kolgropar hade dock redan nu skadats av ...
 • Kile-Vesik, Jakob (Research report / Forskningsrapport, 2015)
  Området, på gården Skoge i Hjartdal kommune, registrerades i samband med att tiltakshaver ansökte att få starta en ny odling. Man återfann då 19 kolgropar och en fångstgrop. Utav dessa strukturer så undersöktes sex stycken ...