Now showing items 1-2 of 2

  • Karlberg, Inger (Research report / Forskningsrapport, 2008)
    Bygdøy kongsgårds hovedbygning blir rehabilitert i perioden høsten 2004 til våren 2007, og utgraving i undergrunnen var nødvendig tidlig i prosjektet. Utgravningen ble foretatt vinterstid under oppvarming av huset og med ...
  • Bergstøl, Jostein; Grindkåsa, Line; Berg-Hansen, Inger Marie; Bukkemoen, Grethe Bjørkan; Simonsen, Margrete F.; Reitan, Gaute; Engh, Ann Kristin; Melvold, Stine; Mjærum, Axel; Karlberg, Inger (Series / Seriehefte, 2009)
    Varia 77 gir en samlet fremstilling av arkeologiske undersøkelser foretatt i feltsesongene 2003 og 2004 innen­for de 10 Østlands- og Sørlandsfylkene som utgjør der geografiske myndighetsområdet til Kulturhistorisk museum. ...