Now showing items 1-20 of 22

 • Johansson, Jakob (Research report / Forskningsrapport, 2011)
  Buskerud fylkeskommunen registrerade i trakten från den 30. augusti till den 14. september 2010. Man provstack då i stora delar av området och återfann inget av vidare intresse. Några mindre artefakter med osäker datering ...
 • Johansson, Jakob (Research report / Forskningsrapport, 2010)
  I förbindelse med reguleringsplan för E39 Lene genomförde Vest-Agder fylkeskommune en registrering från den 15. till den 17. december 2008. Det framkom det 15 strukturer på två olika lokaliteter, 11 av dessa var kokgropar, ...
 • Johansson, Jakob (Research report / Forskningsrapport, 2011)
  Registreringen av området, bestående av åkermark intill bostadshus belägna vid Nordbytjernet, skedde av Akershus fylkeskommune från den 8. till den 16. maj 2006. Området som då registrerades var betydligt större än det som ...
 • Eggen, Inger Margrete; Johansson, Jakob (Research report / Forskningsrapport, 2010)
  Funnomstendighet: I forbindelse med ny Fv155 mellom Tobru og Hørstadskauen I Gjøvik kommune, Oppland fylke ble det sommeren 2008 utført arkeologisk registrering av traseen av Oppland fylkeskommune. Det ble da påvist 6 ...
 • Johansson, Jakob (Research report / Forskningsrapport, 2010)
  Denna rapporten behandlar en arkeologisk undersökning av bosättningsspår i Kristansand i Vest-Agder. Bakgrunden till undersökningen var att det i trakten skulle ske flera små tilltag. Bland annat utbyggning av Agder ...
 • Johansson, Jakob (Research report / Forskningsrapport, 2010)
  Denna rapport behandlar en arkeologisk utgrävning av bosättningsspår i Sandefjord i Vestfold. Bakgrunden till denna undersökning var att Sandefjord Boligbyggelag tänkte uppföra nya bostadshus och till dem anlägga en lekpark. ...
 • Johansson, Jakob (Research report / Forskningsrapport, 2009)
  Denna rapport behandlar en arkeologisk undersökning av dyrkningsspår och aktivitetsspår i Gjøvik i Oppland. Bakgrunden till utgrävningen är att Statens vegvesen Region Øst sökte om dispensation för reguleringsplan för gång- ...
 • Johansson, Jakob (Research report / Forskningsrapport, 2010)
  Denna rapport behandlar en arkeologisk utgrävning av dyrkningsspår i Vang i Oppland. Bakgrunden till undersökningen var att man skulle bygga en gång- och cykelväg jämte nu existerande bilväg. Registreringen av området ...
 • Johansson, Jakob (Research report / Forskningsrapport, 2011)
  I förbindelse med av Rv 7 skulle byggas ut registrerade Buskerud fylkeskommune i trakten från den 2. augusti till den 3. september 2010. De registrerade då ett stort område längs vägens sträckning och fann stora mänger ...
 • Johansson, Jakob (Research report / Forskningsrapport, 2010)
  I förbindelse med att man skulle anlägga en ny konstgräsbana så genomförde Byantikvaren den 21. augusti till den 05. september 2008 en registrering i området och fann då tolv strukturer varav en var ett möjligt stolphål ...
 • Johansson, Jakob (Research report / Forskningsrapport, 2010)
  Denna rapport behandlar en arkeologisk utgrävning av dyrkningsspår i Sel i Oppland. Bakgrunden till undersökningen var att man skulle bygga en gång och cykelväg jämte nu existerande bilväg för att göra det säkrare för bland ...
 • Johansson, Jakob (Research report / Forskningsrapport, 2011)
  Lokaliteten var belägen inne i bostadshuset på Andebuveien 59 i Tønsberg. Huset ligger i en ordinär lantgårdbebyggelse med ett bostadshus och två ladugårdar. Ca 200 meter nordväst om huset ligger en gravhög. Bredvid denna ...
 • Johansson, Jakob (Research report / Forskningsrapport, 2012)
  Området registrerades av Buskerud fylkeskommune från den 24. september till den 26. oktober 07. Man fann då en stor mängd strukturer så som kolgropar, tufter och järnvinneanlägg. Denna rapport berör dock bara en del av ...
 • Johansson, Jakob (Research report / Forskningsrapport, 2010)
  Denna rapport behandlar en arkeologisk utgrävning av kantrännor i Sandefjord i Vestfold. Bakgrunden till undersökningen var att man skulle bygga en gång och cykelväg jämte nu existerande bilväg för att göra det säkrare för ...
 • Johansson, Jakob (Research report / Forskningsrapport, 2009)
  Denna rapporten behandlar en arkeologisk utgrävning av ett kokgropfält i Lyngdal i Vest-Agder. Bakgrunden till utgrävningen är att Lyngdal kommune sökte om dispensation för plankravet i kommunedelplan för Lyngdal centrum ...
 • Johansson, Jakob (Research report / Forskningsrapport, 2010)
  Området ligger i granskog med hytter i backen öst om Haglebuvatnet. Bakgrunden till undersökningen var att man skulle lägga till rätta för vidare utbyggning med vägar m.m. på hyttefältet. Buskerud fylkeskommune har registrerat ...
 • Johansson, Jakob (Research report / Forskningsrapport, 2010)
  Denna rapport behandlar en arkeologisk utgrävning av två kolgropar i Sigdal i Buskerud. Bakgrunden till undersökning var att man skulle lägga till rätta för ett lokalt företag att ta ut massor i området. Registreringen av ...
 • Johansson, Jakob (Research report / Forskningsrapport, 2010)
  Denna rapport behandlar en arkeologisk utgrävning av ett kulturlager och flera andra bosättningsspår i Sandefjord i Vestfold. Bakgrunden till denna undersökningen var att en privat tiltakshaver skulle bygga ett nytt ...
 • Johansson, Jakob (Research report / Forskningsrapport, 2011)
  Runstenen i Hogganvik återfanns den 26. september 2009 då grundägaren Arnfinn Henriksen skulle flytta stenen för att göra det lättare att komma åt med gräsklipparen. När stenen lyftes såg han runorna på den och ringde in ...
 • Johansson, Jakob (Research report / Forskningsrapport, 2010)
  Denna rapport behandlar en arkeologisk utgrävning av röjningsrösen i Stange i Hedmark. Bakgrunden till undersökningen var att man skulle lägga i ordning för en ny väg till ett planlagt bostadsområde. Registreringen av ...