Now showing items 1-3 of 3

  • Johansen, Kristine Beate; Holm, Ingunn (Research report / Forskningsrapport, 2007)
    Flere gjenstander fra steinalderlokaliteten på Langlien, utenom det som ble funnet i forbindelse med registrering og synfaring i 1999 og 2000, ble ikke funnet i løpet av undersøkelsen i 2004. Gjenstandene viser at det har ...
  • Glørstad, Håkon; Høeg, Helge Irgens; Jaksland, Lasse; Johansen, Kristine Beate; Nakrem, Hans Arne; Rønne, Ola; Tørhaug, Vanja; Gjesvold, Per Erik (Series / Seriehefte, 2003)
    Svinesundprosjektet er et forvaltningsinitsiert utgravningsprosjekt organisert og administrert av Universitetets kulturhistoriske museer (UKM). Prosjektet vil gå over en femårsperiode, fra år 2000 til 2004. Bakgrunnen for ...
  • Glørstad, Håkon; Jaksland, Lasse; Johansen, Kristine Beate; Rønne, Ola; Tørhaug, Vanja; Gjesvold, Per Erik (Series / Seriehefte, 2004)
    Svinesundprosjektet er et forvaltningsinitiert utgravningsprosjekt organisert og administrert av Universitetets kulturhistoriske museer (UKM). Prosjektet vil gå over en femårsperiode, fra år 2000 til 2004. Bakgrunnen for ...