Now showing items 1-3 of 3

  • Johansen, Jannie Schnedler (Research report / Forskningsrapport, 2005)
    Bakgrunnen for undersøkelsen er utbygging av boliger ved realisering av reguleringsplan for Franstua-Sagmoen på Råholt. Ved registrering ble det påvist 7 forhistoriske anleggspor i form av kulturlag og kokegroper, innenfor ...
  • Johansen, Jannie Schnedler (Research report / Forskningsrapport, 2005)
    I forbindelse med bygging av omsorgsboliger foretok Akershus fylkeskommune registrering i 2004 og det ble pavist bosetningsspor og en mulig rest etter en gravrøys. I tillegg ble det funnet 7 gravminner som ble regulert til ...
  • Simonsen, Margrete F.; Martens, Vibeke Vandrup; Aasheim, Reidun Marie; Birkelund, Ole Ivar; Moltsen, Annine S.A.; Høeg, Helge Irgens; Johansen, Jannie Schnedler; Engesveen, Anne Therese (Series issue / Seriehefte, 2008)
    Rv2-prosjektet er et eksternt finansiert utgravningsprosjekt ved Kulturhistorisk museum med Statens Vegvesen som tiltakshaver. I løpet av 3 måneders feltsesong ble 6 lokaliteter undersøkt innenfor en strekning på ca. en ...