Now showing items 1-1 of 1

  • Johansen, Jannie S (Research report / Forskningsrapport, 2005)
    I åkerområde er det foretatt maskinell flateavdekking som har resulte11 i funn og utgravning av til sammen 33 strukturer, herav 30 kokegroper. 24 kokegroper utgjorde et kokegropfelt på østsiden av et dalsøkk, nær ...