Now showing items 1-1 of 1

  • Johansen, Arne (Research report / Forskningsrapport, 1970)
    De kulturhistoriske undersøkelser på Hardangervidda i 1969 ble utført for en separat "bevilgning på kr. 54 000 fra Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen (Statskraftverkene). Den aktuelle bakgrunn var NVE's plan av mars ...