Now showing items 1-1 of 1

  • Reitan, Gaute; Sundström, Lars; Viken, Synnøve; Mjærum, Axel; Lønaas, Ole Christian; Johannessen, Linnea Syversætre; Romundset, Anders; Darmark, Kim; Stokke, Jo-Simon Frøshaug; Solberg, Annette; Mansrud, Anja; Eigeland, Lotte; McGraw, Jessica Leigh (Book / Bok / PublishedVersion; Peer reviewed, 2018)
    E18 Tvedestrand–Arendal-prosjektet er et forvaltningsinitiert utgravningsprosjekt og organisert som en del av virksomheten til Arkeologisk seksjon ved Kulturhistorisk museum (KHM), Universitetet i Oslo (UiO). Prosjektet ...