Now showing items 1-13 of 13

 • Jaksland, Lasse; Mansrud, Anja (Research report / Forskningsrapport, 2018)
  I perioden 19.09-07.10.2005 gjennomførte Kulturhistorisk Museum en undersøkelse av en steinalderlokalitet i Son, Akershus. Funnene ble gjort på en østvendt flate, 48 moh., i skrint skogsterreng på sørøstsiden av høydedrag. ...
 • Jaksland, Lasse; Mansrud, Anja (Research report / Forskningsrapport, 2018)
  Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning. I forbindelse med reguleringsplan for Ambjørnrød 3 felt 114A og B (Ambjørnrød 213/3) ved Gluppe i Fredrikstad, ble det i perioden 25/9 - 6/10/2006 undersøkt en steinalderboplass. ...
 • Jaksland, Lasse; Simonsen, Margrethe F. (Research report / Forskningsrapport, 2015)
  Kulturhistorisk museum gjennomførte utgravningen i perioden 9.10.- 1.12. 2006. Undersøkelsen var foranlediget av utskilling av tomt og oppføring av bolighus. Registreringer ble foretatt av Akershus fylkeskommune i september ...
 • Jaksland, Lasse; Mansrud, Anja (Research report / Forskningsrapport, 2018)
  I forbindelse med reguleringsplan for Kjørbo magasinleir undersøkte Kulturhistorisk Museum perioden 4-22. september 2006 en steinalderlokalitet på Kjørbo 52/46 i Bærum, Akershus. Funnstedet lå på en liten bergkolle i ...
 • Jaksland, Lasse; Mansrud, Anja (Research report / Forskningsrapport, 2018)
  I forbindelse med gravning av kabelgrøft på Jomfrubraaten med Munkehagen Søndre, 235/47 (Sjømannshjemmet), Oslo ble det undersøkt deler av en steinalderlokalitet. Undersøkelsen var begrenset til en 50 cm bred og 15 meter ...
 • Jaksland, Lasse (Research report / Forskningsrapport, 2000)
  Rapporten beskriver en mindre steinalderundersøkelse på Skoklefald, gnr. 2, bnr. 1006, i Nesodden kommune, Akershus fylke. Undersøkelsene er utført i regi av Universitetets Oldsaksamling i Oslo. I forbindelse med en ...
 • Jaksland, Lasse (Series / Seriehefte, 2001)
  Bakgrunn for undersøkelsene var at deler av høydedraget mellom E6 og E18 på Vinterbro skulle opparbeides til industripark. Tiltakshaver var Ås kommune. Fra tidligere var det registrert 13 steinalderlokaliteter i planområdet ...
 • Glørstad, Håkon; Høeg, Helge Irgens; Jaksland, Lasse; Tørhaug, Vanja; Gjesvold, Per Erik (Series / Seriehefte, 2002)
  Svinesundprosjektet er det største forvaltningsinitierte utgravningsprosjektet som Universitetets kulturhistoriske museer (UKM), Oldsaksamlingen, har organisert. Prosjektet vil gå over en femårsperiode, fra år 2000 til ...
 • Glørstad, Håkon; Høeg, Helge Irgens; Jaksland, Lasse; Johansen, Kristine Beate; Nakrem, Hans Arne; Rønne, Ola; Tørhaug, Vanja; Gjesvold, Per Erik (Series / Seriehefte, 2003)
  Svinesundprosjektet er et forvaltningsinitsiert utgravningsprosjekt organisert og administrert av Universitetets kulturhistoriske museer (UKM). Prosjektet vil gå over en femårsperiode, fra år 2000 til 2004. Bakgrunnen for ...
 • Glørstad, Håkon; Jaksland, Lasse; Johansen, Kristine Beate; Rønne, Ola; Tørhaug, Vanja; Gjesvold, Per Erik (Series / Seriehefte, 2004)
  Svinesundprosjektet er et forvaltningsinitiert utgravningsprosjekt organisert og administrert av Universitetets kulturhistoriske museer (UKM). Prosjektet vil gå over en femårsperiode, fra år 2000 til 2004. Bakgrunnen for ...
 • Jaksland, Lasse; Persson, Per; Eigeland, Lotte; Fossum, Guro; Henningsmoen, Kari E.; Høeg, Helge Irgens; Johnsson, Leif; Knutsson, Helena; Knutsson, Kjel; Labowsky, Solveig F,; Linderholm, Johan; Skog, Gøran; Stabell, Bjørg; Sørensen, Rolf (Series / Seriehefte, 2014)
  E18 Brunlanesprosjektets undersøkelser er publisert i tre bind. Dette bind (Bind I) inne­holder bakgrunnen for undersøkelsene, naturhistoriske forutsetninger og kulturhistorisk sammenstilling. Bind lI og Bind Ill inneholder ...
 • Jaksland, Lasse; Amundsen, Tina; Nyland, Astrid J.; Åhrberg, Eva Schaller (Series / Seriehefte, 2012)
  E18 Brunlanesprosjektets undersøkelser er publisert i tre bind. Bind I inneholder bakgrunnen for undersøkelsene, naturhistoriske forutsetninger og kulturhistorisk sammenstilling. Bind II (dette bind) og Bind Ill inneholder ...
 • Jaksland, Lasse; Amundsen, Tina; Knutsson, Helena; Knutsson, Kjel; Kræmer, Marianne Bugge; Nyland, Astrid J.; Olsen, Dag Erik Færø; Persson, Per; Sveistrup, Tore E.; Åhrberg, Eva Schaller (Series / Seriehefte, 2012)
  E18 Brunlanesprosjektets undersøkelser er publisert i tre bind. Bind I inneholder bakgrunnen for undersøkelsene, naturhistoriske forutsetninger og kulturhistorisk sammenstilling. Bind II og Bind III (dette bind) inneholder ...