Now showing items 1-1 of 1

  • Jakobsen, Frode (Research report / Forskningsrapport, 1983)
    Denne rapporten er den fjerde registreringsrapporten fra Universitetets Oldsaksamling i forbindelse med Oppland fylkes elektrisitetsverk' s (OFE) planer om utbygging av Etna/Dokkavassdraget. Feltarbeidet for denne rapporten ...