Now showing items 1-3 of 3

  • Jacobsen, Harald; Larsen, Jan Henning (Research report / Forskningsrapport, 1988)
    Registeret omfatter alle fornminner som er registrert i, og i nærmiljøet rundt det nye Dam Dokkfløyvatn. Foruten disse er lokalitetene ved Dokka- og Torpakraftverk, Mjogsjøen, og Dokkvatnet med i listene. I alt omfatter ...
  • Jacobsen, Harald (Research report / Forskningsrapport, 1985)
    Dette er den femte rapporten U.O. lager i forbindelse med O.F.E's planer om utbygging av Etna-og Dokka vassdragene i Oppland. Resultatene som presenteres bygger på feltarbeidet som ble utført i perioden 10.09-04.10.84. I ...
  • Jacobsen, Harald (Research report / Forskningsrapport, 1982)
    Denne rapporten er en fortsettelse av to tidligere registreringsrapporter som Universitetets Oldsaksamling har laget for Oppland fylkes elektrisitetsverk (OFE), i forbindelse Etna/Dokka-utbyggingen. Registreringen ble ...