Now showing items 1-1 of 1

  • Hernæs, Alena (Research report / Forskningsrapport, 1984)
    Universitetets Oldsaksamling ble først kontaktet 7/3 1984 av Sandefjord kommune på vegne av Thore Virik, som søkte om frigivelse av fornminne pga. oppføring av enebolig på Krokemoveien 50 C, gnr.121, bnr. 140, Sandefjord. ...