Now showing items 1-1 of 1

  • Amundsen, Hilde; Henriksen, Ronny (Research report / Forskningsrapport, 1989)
    I forbindelse med omlegging av E-18 gjennom Tønsberg kommune foretok Universitetets Oldsaksamling i perioden 19.06 - 28.07.89 utgravning og sjakting i de områder som ville bli direkte berørt av den nye veien. Ved prøvesjakting ...