Now showing items 1-5 of 5

 • Hellesøe, Hege Presttun; Skogsfjord, Anne (Research report / Forskningsrapport, 2010)
  I forbindelse med trafikksikkerhetstiltak for Solvang skole i form av ny gang- og sykkelvei, registrerte Oppland fylkeskommune området i 2007. Det ble da påvist tre lokaliteter med automatisk fredete kulturminner. Lokalitet ...
 • Hellesøe, Hege Presttun; Skogsfjord, Anne (Research report / Forskningsrapport, 2010)
  I forbindelse med ny avløpsledning i Musdalen, fra Tretten stasjon til Musdalsæter hyttegrend ble det registrert 8 lokaliteter med automatisk fredete kulturminner. I den delen av traseen som går gjennom dyrket mark, ble ...
 • Hellesøe, Hege Presttun; Skogsfjord, Anne (Research report / Forskningsrapport, 2010)
  I tidsrommet 08.09.-26.09.2008 ble det undersøkt et bosetningsområde ved maskinell flateavdekking på Kvien (96/7). Det ble påvist 9 forhistoriske strukturer, deriblant en esse, 2 bryggesteinslag, 2 kokegroper, 1 ildsted/bunn ...
 • Hellesøe, Hege Presttun; Skogsfjord, Anne (Research report / Forskningsrapport, 2010)
  I perioden 25.-29. august 2008 ble det foretatt en arkeologisk utgravning ved Ullerøy kirke. Det ble funnet 14 grøfter. Alle grøftene gikk i NNV-SSØ retning fra kirkegården. De var konsentrert på et 21 m bredt område, og ...
 • Hellesøe, Hege Presttun; Skogsfjord, Anne (Research report / Forskningsrapport, 2010)
  I tidsrommet 11. til 20. august 2008 ble deler av et rydningsrøysfelt undersøkt på Øvre Jahren 18/1. 9 røyser ble renset frem og 7 ble snittet. Siden det ikke var tydelige tegn på åkerreiner, åkerhakk eller steinstrenger ...