Now showing items 1-6 of 6

 • Gustafson, Lil; Heibreen, Tom (Research report / Forskningsrapport, 1995)
  I forbindelse med planer for utvidelse av kirkegården vedNordby kirke foretok Akershus fylkeskommune registrering av området, jfr. rapport ved Susan Andersen,14.06.1994. Registreringsarbeidet ble foretatt 16-27/5-1994. ...
 • Heibreen, Tom (Research report / Forskningsrapport, 1998)
  I forbindelse med reguleringsplan for Skjærpåkeren på Lindstad nordre, 97/6, Stange kommune, Hedmark, ble området arkeologisk undersøkt av Universitetets Oldsaksamling den 20.-24.09.98. Søknaden fra Stange kommune om ...
 • Heibreen, Tom (Research report / Forskningsrapport, 1996)
  Dette er rapporten fra den arkeologiske undersøkelsen av gravhaugen R01 på Bårli, 81/1, Lørenskog kommune, Akershus. Undersøkelsen viste at haugen inneholdt en enkel branngrav. Sannsynligvis var det ei kvinne som ble ...
 • Heibreen, Tom (Research report / Forskningsrapport, 1998)
  Ved overvåkning av graving av kabelgrøft ved Distriktskommando Østlandet på Åker gård, 7/201, Hamar k., Hedmark, påviste fylkesarkeologen to forhistoriske strukturer i grøfta. Struktur 1 ble tolket som ei kokegrop, mens ...
 • Heibreen, Tom (Research report / Forskningsrapport, 1999)
  Undersøkelsen bestod i en relativ fingravning av S-141, og foregikk 23. og 28. juli 1999. Arbeidet ble utført frivillig av undertegnede. Jostein Bergstøl, som ledet undersøkelsen i felt, kan ikke holdes ansvarlig for innhold ...
 • Ystgaard, Ingrid; Heibreen, Tom; Østmo, Einar; Martens, Jes; Martens, Vibeke Vandrup; Lislerud, Anette; Stene, Kathrine; Bergstøl, Jostein; Larsen, Jan Henning; Høeg, Helge Irgens; Simonsen, Margrete Figenschou (Series / Seriehefte, 2007)
  Varia 62 gir en samlet fremstilling av arkeologiske undersøkelser foretatt i feltsesongene 2001 og 2002 innenfor de 10 Østlands-og Sørlandsfylkene som utgjør det geografiske myndighetsområdet til Kulturhistorisk museum. ...