Now showing items 1-6 of 6

 • Haukalid, Snorre (Research report / Forskningsrapport, 2002)
  Universitetets kulturhistoriske museer (UKM), Oldsaksamlingen, foretok arkeologisk undersøkelse av et koksteinslag på Bråstad nedre og Bråstad øvre i perioden 30. mai til 6 juni 2001. To trekullprøver er sendt inn for ...
 • Haukalid, Snorre (Research report / Forskningsrapport, 2002)
  I perioden 21. til 24. mai 2002 foretok Universitetets kulturhistoriske museer, Oldsaksamlingen, en undersøkelse av bosetningsspor på Øvre Skeime, 26/28, og Øvre Skeime, 26/ 7, 39. Det ble funnet kokegroper, ildsteder, ...
 • Haukalid, Snorre (Research report / Forskningsrapport, 2000)
  Den 10. oktober 2000 foretok Universitetets kulturhistoriske museer, Oldsaksamlingen, en undersøkelse av en kokegrop på Månejordet. Det ble tatt ut kullprøver til en C 14-datering.
 • Haukalid, Snorre (Research report / Forskningsrapport, 2000)
  I perioden 5. og 6 september 2000 foretok Universitetets kulturhistoriske museer, Oldsaksamlingen, en undersøkelse av en kokegrop på Vidarshov. Det ble tatt ut 4 kullprøver til datering. T-14934: AD390-540.
 • Haukalid, Snorre (Research report / Forskningsrapport, 2000)
  Kullgropene på Brattegård viser hvor omfattende jernfremstillingen var i de indre fjellstrøk på Østlandet i forhistorien. Jernfemstillingen som pågikk over flere hundre år må i enkelte perioder vært den aller viktigste ...
 • Haukalid, Snorre (Research report / Forskningsrapport, 2000)
  27. juli 2000 foretok Universitetets kulturhistoriske museer, Oldsaksamlingen, en undersøkelse av et område med rydningsrøyser ved Steinrud boligfelt. To røyser ble undersøkt. Uten en C14-datering av trekull fra en røys ...