Now showing items 1-2 of 2

  • Haugen, Ivar (Research report / Forskningsrapport, 1962)
    Steinalderboplasser, tufter, bogasteller, dyregraver.
  • Haugen, Ivar (Research report / Forskningsrapport, 1963)
    Innberetning om registrering av fortidsminner ved Holmevatn på Haukelidfjell sommeren 1963. Holmevatn er et 6,5 km langt vann som ligger på grensen mellom Telemark, Aust-Agder og Rogaland fylker. De arkeologiske undersøkelsene ...