Now showing items 1-3 of 3

  • Hauge, Silje (Research report / Forskningsrapport, 2007)
    Ved ankomst til utgravningsområdet viste seg at tiltaket allerede var påbegynt og at matjorda i hovedsak var fjernet fra kulturminneområdet R1 og området omkring. Det lå små hauger av matjord igjen spredt i området. Det ...
  • Hauge, Silje (Research report / Forskningsrapport, 2006)
    Tangvall ligger nord på den store elvesletta i Søgne. Terrenget stiger mot heiområder i nord, og faller mot skjærgården i sør. Området er velegnet for åkerbruk. I forbindelse med planlegging av nytt sykehjem i Søgne påviste ...
  • Hauge, Silje (Research report / Forskningsrapport, 2007)
    Rapporten omhandler arkeologisk utgravning av kokegropfelt i tilknytning til gravrøyser (R1, R2 og R3) på Klepland i Søgne. Det har tidligere blitt fjernet ytterligere 4 gravrøyser fra området, to ved arkeologisk utgravning ...